Det produseres mer mat enn hva vi har behov for

Dr. Michael LaitmanI nyhetene (fra The Washington Post):«Det er et spørsmål som holder avlingsforskere våkne om nettene: Hvordan skal vi klare å mate verden i de nærmeste tiårene?

Tross alt, tenk over hva vi har å hanskes med: Den globale befolkningen forventes å heve seg fra dagens 7 milliarder til 9,6 milliarder innen 2050…

«Jordbrukere gjør alt de kan for å presse mer produktivitet ut fra jorden, men de begynner å møte en biologisk mur, en grense for hvor mye de kan øke avlingene.»

Min kommentar: Det eneste problemet er faktisk at maten distribueres ujevnt mellom de forskjellige landene. Og den ujevne distribusjonen er kun avhengig av mennesker, av deres omsorg for hverandre. Og ingen internasjonal organisasjon kommer til å løse dette problemet.

Uten at man løser dette problemet, kommer vi med full overflod til et punkt der halvparten av menneskeheten kaster overflødig mat som er tilstrekkelig for å mette den andre halvparten. Og den sultne halparten reiser seg i opprør og krig. Naturen tvinger mennesket til forandring.

 

Kommentarer / Spørsmål