Det vi tror er kjærlighet er egoisme i forkledning

save Spørsmål: Hvorfor sier du at vi ikke kjenner eller forstår meningen av «kjærlighet for andre»?

Svar: Folk relaterer ofte kjærlighet til sex, omsorg for barn, og hjelp til syke og trengende. Det er på tide vi virkelig begynner å forstå dette konseptet, som ligger til grunn for utbruddet av krisen vi nå opplever. Krisetilstanden oppstod for å hjelpe oss til å innse hva kjærlighet er og hva det vil si at vi mangler den. Det er faktisk essensen i denne krisen.

Den eneste årsaken til alt som skjer innenfor finanssektoren, industrien, osv, er for å vise oss betydningen av ekte kjærlighet. Vi vil da bli istand til å sammenligne alt annet opp mot dette konseptet, og vil innse at den eneste egenskapen vi har akkurat nå er egoisme.

Folk er nødt til å gjennomgå en prosess vi kaller «anerkjennelse av det onde.» De vil se at den nåværende oppfatningen de har av kjærlighet er feil, på samme måte som det fakta at de tror at de allerede elsker andre. Vi vil innse at hvis vi fortsetter å behandle hverandre slik vi gjør, vil ingen ha det godt, hverken individuelt eller kollektivt. Jeg kan kanskje ha det godt personlig, men så lenge jeg ikke elsker andre, er tilstanden min et onde.

Vi trenger en definisjon på hva «kjærlighet for andre» virkelig er – og samtidig dens motsetning – hat, fordi «lyset har fordel over mørket.» Så lenge vi ikke anerkjenner at vi misliker alle bortsett fra oss selv, er vi ikke istand til å krysse over til å elske. Det er første etappen, og menneskeheten begynner nå å nærme seg den.

Foreløpig vil de fleste simpelthen si seg enige og tenke at «ja, det er mulig at vi ikke elsker hverandre nok.» Men de har ennå ikke begynt å innse at det er hatet som hersker blant oss.

 

Kommentarer / Spørsmål