Dobbel gevinst eller dobbelt tap

Å ta imot nytelse gjennom våre ønsker om å gi er totalt forskjellig fra å få på en egoistisk måte. Først må vi tilegne oss et antiegoistisk filter, deretter tiltrekke oss nytelse, avvise den for vertskapets skyld og til slutt oppnå egenskapen med å ta imot nytelse i den hensikt å glede skaperen. På denne måten får vi dobbel gevinst. Vi får oppleve hver eneste følelse av nytelse inni oss, og viktigst av alt er at vi får oppleve følelsen av vertskapets dimensjon. Skaperens størrelse er uendelig, og avhenger kun av den verdien vi selv gir det.

Forskjellen mellom nytelsen som man tar imot ved direkte oppfyllelse, og nytelsen som man får ved å sette pris på verdien til giveren, er så stor at vi går med på å ta imot fra han på en ”symbolsk” måte: Det er kun et lite frø, en dråpe som knapt registreres som et kontaktpunkt. Hans størrelse ligger hos den som ser, og det betyr at vi kan utvide dette punktet til en uendelig verdi.

Derfor taper ”synderne” dobbelt, mens de skikkede vinner dobbelt ved å ta imot hele den uendelige virkeligheten kun fordi de har klart å sette opp et filter. Om vi har en energikilde, det vil si to motsatte krefter ”pluss” og ”minus”, kan vi styre et apparat som vil ha en nyttig funksjon. Man må også være klar over at det å prøve å knytte disse to kreftene sammen uten dette apparatet, vil føre til en kortslutning mellom dem.

Om vi ønsker tilfredsstillelsen, må vi finne den riktige måten å knytte bånd mellom oss og skaperen. Dette kalles et filter, ”apparatet” som vil gi fordeler for andre. I slike tilfeller vil alt lyset gå gjennom oss og ned til de andre, og vi vil føle oss som kilden (skaperen).

Om vi bruker beholderne for å gi, føler vi følgende: 1) nytelse i oss selv, 2) nytelse i skaperen, 3) nytelse som kommer fra skaperen. Det vil si at vi befinner oss i fortiden, nåtiden og framtiden samtidig, omringet av all denne nytelsen som finnes, og alt lyset fra den uendelige virkeligheten. Dette sletter følelsen av tid, bevegelse og rom.

Fra del fire av Morgenleksjonen 06/08/10, “The Teaching of the Kabbalah and Its Essence”

Kommentarer / Spørsmål