Se deg ikke tilbake om du være med inn i framtiden

Spørsmål: Hva betyr felles spirituelt arbeid mellom ektefeller?

Svar: En spirituell tilknytning er når en kvinne er som ”halvparten av mannens kropp”. En mann uten kone er en ufullstendig del av ønsket. Denne delen av den ”bevegelige” eksistensen (slik det ser ut for oss) og hele det felles livet, familien, virker som om det ikke har noen tilknytning til spiritualitet, men det er egentlig veldig viktig.

Tiden er ikke helt moden for dette ennå, men vi vil etter hvert nå den tilstanden der menn og kvinner vil føle et behov for å finne ut av hva som er meningen med våre liv og hva vi lever for. Problemet kan kun løses ved at vi blir lik naturen (skaperen), og slik blir nødt til å knytte oss sammen som par og familier. Dette vil være vårt felles spirituelle arbeid. Vi vil føle det som om vi ikke vil klare å opprettholde en familie uten en spirituell tilknytning, og vi vil ikke klare å opprettholde spiritualitet uten å skape en familie.

Det er derfor familier nå er i kriser eller ”oppbruddsfaser”. Det er som Tzimtzum (restriksjon). Alle våre tidligere liv, måter å tenke på, tilnærminger til familien og hele vårt paradigme av fortiden er over! De har nådd ”knusningen”, vår tidligere filosofi om livet, familien og samfunnet fungerer ikke lenger. Alt har nådd slutten, og det er derfor vi opplever en krise i dag. Vi bryter totalt med våre tidligere holdninger til livet, og går inn i nye måter å forholde oss til hverandre på.

Fra nå av vil en person igjen ha behov for familie, barn, arbeid og samfunnet rundt, men kun for å oppnå tilstanden for å kunne gi og avdekke skaperen, i stedet for å bruke dem på en egoistisk måte og prøve å oppnå små, komfortable hjem med mål om å leve et godt materielt liv. Det er derfor vi går gjennom en dramatisk overgang, og vil bli nødt til å bryte fullstendig med vårt tidligere liv og holdninger.

Fra del fire av Morgenleksjonen 10/08/10, En leksjon om dagens hendelser

Kommentarer / Spørsmål