En betraktning ovenfra

nystage

Spørsmål: Er spirituell avansering mulig uten grunnleggende psykologisk kunnskap?

Svar: Kabbalistene lærte i all hovedsak ikke psykologi. Undervisningen i psykologi begynte tross alt kun 50-70 år tilbake i tiden. Ved begynnelsen av det forrige århundre eksisterte ikke en gang psykologi som vitenskap. Selv i dag kan det vanskelig kalles for vitenskap, siden det er umulig å lære og utforske mennesket mens vi befinner oss på det nåværende dyriske utviklingsstadiet. For å kunne lære og utforske noe, må vi befinne oss et nivå høyere.

Derfor er det bare mulig å oppfatte menneske og dets psykoligi, som vil si strukturen av dets sjel, innenfor læren om kabbalah. Psykologi er sjelen. Hvem kan lære og utforske sjelen? Alt vi lærer er alle mulige slags former for dyriske reaksjoner; enten instinktive, eller et resultat av miljøets eller det menneskelige samfunnets innflytelse på oss.

Psykologi som vitenskap tok slutt for omtrent 20 år siden. Vi sluttet å forstå hverandre og derfor kan ingen seriøst involvere seg med det. Psykologer snakker selv om dette. Siden begynnelsen på nittitallet i forrige århundre, er ingen nye oppdagelser gjort, selv avhengighetsforhold er ikke blitt definert, mennesket er blitt ugjenkjennelig, ett menneske kjenner ikke et annet.

Vi er derfor nødt til å heve oss til et nytt nivå. Ved å lære kabbalah er det mulig å forstå menneskets psykologi, dets sjel, for alt fastslås der. Hvordan er det mulig å forstå et menneske dersom vi ikke vet hva som driver det, hvorfra, hvorfor, med hvilket behov og med hvilket mål. Det er målet som fastslår alle reaksjonene.

Vi ser kun mennesket i dets daglige fysiske liv der det kun befatter seg med å leve sine sytti år. Det er ikke psykologi, men snarere et normalt nivå av dyrisk eksistens. Derfor er det kun mulig å lære psykologi ved å lære den kabbalistiske metoden.

Fra Kongressen i Krasnoyarsk, 16/6/13, Leksjon 5

Kommentarer / Spørsmål