En dekonstruksjon av den store jødiske hemmeligheten

Spørsmål: Jeg kom over ditt svar vedrørende “en jødisk konspirasjon”. Du bekreftet at det virkelig finnes en slik konspirasjon, men du nevnte at dette er positivt i seg selv: Alle vet at jødene er det utvalgte folket, og at de vil hjelpe alle nasjoner til å oppnå samhold og til å etablere et ”nytt system”. Mitt spørsmål blir derfor: Hvilke verktøy eller metoder vil tas i bruk for å etablere dette nye systemet? Vær så vennlig å svar på mitt spørsmål, ellers vil jeg anta at du ikke har noe svar eller prøver å holde det hemmelig.

Svar: Jeg svarer på spørsmålet så fort jeg bare kan, slik at jeg ikke mister deg som student eller skuffer deg med min uvitenhet. Jødene har en stor hemmelighet som inneholder svarene når det gjelder verdens framtid. Den omfatter alle mennesker i hele verden, og dette er grunnen til at alle hater jødene på en underbevisst måte. Alle hater jødene, for på et eller annet nivå føler de sin egen avhengighet av dem.

Jødene vet heller ikke selv om sin hemmelighet! De eneste som kjenner til dette er kabbalister. De har visst om dette i århundrer, men har holdt det skjult da ingen hadde noe ønske om å følge veien til fremtiden. Årsaken til dette er at menneskets egoisme ikke er fullt utviklet enda.

Nå har derimot tiden kommet der vi har alle oppnådd vilkårene for å kunne avsløre hemmeligheten for alle mennesker i hele verden. Kjennetegnene på dette er global lidelse, depresjoner, gamle systemer som kollapser og avdekkingen av at vi befinner oss i en global, gjensidig avhengighet. Selv i dag er det fremdeles bare et fåtall mennesker som har et ønske om å engasjere seg i denne hemmeligheten.

Fra nå av er alt opp til deg. Hvis du ønsker å avdekke denne hemmeligheten, vil du oppnå en mer omfattende forståelse av alt som eksisterer rundt deg, selv om du ikke forstår det akkurat nå. Åpenbaringen skjer på en måte som minner mye om hvordan forskere gjennomfører sine undersøkelser – det som er ukjent (en hemmelighet) i dag, endrer seg til en åpenbaring (kunnskap) i morgen.

Kommentarer / Spørsmål