En flukt midt på natten

Dr. Michael LaitmanVi mangler lyst, lengsel, intensjon, stimulering og behov.
Det kan synes som om vi ønsker spiritualitet, vi lytter og studerer, men vi brenner ikke i så stor grad at det blir til en besettelse, en ekstensiell frykt. Hva kan vi gjøre hvis vi ikke har et så brennende ønske?

Det virker som om vi ikke kan få oss selv til å føle den riktige frykten for å klare å tiltrekke lyset som endrer. Vi er ikke sterke nok. Vi klarer ikke å nærme oss hverandre nok til å føle at vi virkelig behøver dette, slik at alle våre bønner, håp og ønsker knyttes sammen og blandes så hver og en mister fornemmelsen av seg selv. Vi føler ikke behov for det, vi har ikke noe ønske om det!

Det skjer bare når vi oppfanger mangel fra utsiden, fra eksterne mennesker som krever vår hjelp og vi føler oss hjelpeløse og under press. Det er som en person som bor for seg selv, som egentlig ikke har noe å bekymre seg om og tror at alt kommer til å ordne seg på et vis. Men når han har fått familie tenker han hele dagen på dem og bekymrer seg om hva han må ha med seg hjem om kvelden for å gi barna mat. Det er forpliktelser man ikke kan rømme fra.

Det samme gjelder for oss. Når vi oppretter forbindelser med folk og lover dem noe, tvinger tilbøyeligheten for respekt, kontroll og frykt for skam oss til å ta ansvar for å oppfylle forpliktelsene våre. Behovet for å fylle folks mangel tvinger oss til å bli sterkere knyttet sammen med hverandre, vi føler i hvor stor grad vi trenger vennene våre.

Hvis denne eksterne mangelen ikke er tilstrekkelig til at vi føler omsorgen og frykten for behovet av å oppnå samhold, sender skaperen oss også fiender og forfølgere som vi er nødt til å kjempe mot og overvinne. Ellers sårer det stoltheten vår og vårt gode rykte og vi blir urolige og skuffet. Derfor blir nye tomrom avdekket hos oss som vi aldri ville klare å avdekke alene på grunn av egoets beskyttende kraft. Skaperen avdekker dem ved å sende oss eksterne motstandere, «bjeffende hunder.»

Vi må betrakte alt dette som hjelp ovenfra. Disse negative kreftene tilføyes til våre svake krefter som vi har brukt for å forsøke å forbinde oss og oppnå noe med; de dytter oss kraftig forover og gir oss legemlige inntrykke som trenger helt inn til beinet og treffer oss på det mest følsomme punktet.

La oss håpe disse kreftene blir sterke nok til å få oss til å rope om hjelp, slik som det sies «og Israels barn ropte ut fra arbeidet. og Herren hørte deres stønn.» Dette er veldig seriøst arbeid. Vi må ikke være sløve og ignorere disse angrepene, men heller frykte dem og føle oss skamfulle og arbeide med de riktige midlene vi har fått for å lykkes.

Alt dette er «hjelp mot.» Ingenting i denne verden er skapt uten grunn, men kun for å være til hjelp for oss. Selv om vi må vokte oss selv og ta riktig standpunkt angående kritikk og vanskeligheter vi møter, ha omsorg for å lykkes og for oppfyllelse av det vi lover folk, så må vi også takke skaperen for alle hjelpemidlene, alle de bitre inntrykkene, medisinen for egoet vårt som hjelper oss å løsrive oss fra det og stige.

Vi er nødt til å være utstyrt med en mangel som dekker kløften mellom to nivå; det nåværende og det spirituelle. Formelen for det inkluderer mitt eget mottakerønske og det som tilhører folket og fiendene mine. Vi må knytte dem alle til èn formel og inkludere den i en bønn, MAN, for å gjøre den kraftig nok til å få respons ovenfra, MAD. MAN og MAD skaper direkte lys og endrende lys og hever oss alle, forbundet som èn, til neste øvre nivå.

Det er vår felles oppreisning. Moses kom ikke ut av Egypt alene. Han bare rømte til Jetro en stund og kom tilbake. Bare sammen kan vi gå ut fra egoets trelldom. La oss ikke glemme det.

Vi oppretter et sterkt ønske om å komme ut fra Egypt og om å ta spranget til det nye spirituelle nivået ved vår brede disseminasjon. All frykt, angst, motgang og skuffelse ble gitt oss bare for at vi skal knytte oss sterkere sammen og tvinge oss til å flykte i rett øyeblikk.Faraos hær, den negative kraften og natten, som med hjelp av dens dekke gir oss mulighet til å rømme på tross av den mørke og ubehagelige tilstanden, alt knyttes sammen til en rett helhet av krefter som er ment til å føre til vår fødsel i den nye virkeligheten.

fra forberedelsen til den daglige kabbalaleksjonen, 30/9/13

Kommentarer / Spørsmål