Lag en oversikt av retningen fra starten av

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, artikkelen «The Peace» (Fred):…alle kan se hvordan et enormt samfunn som Russland, med sine hundrede millioner innbyggere, med større areal enn hele Europa, med utrolig tilgang til råmaterialer…Og allikevel, gå og se hva det ble av dem.

…for ifølge landets rikdommer og dets tallrike befolkning, synes det urimelig at det skulle ende slik. Men denne nasjonen har begått èn synd som skaperen ikke tilgir: alt dette dyrebare og henførte arbeidet, nemlig skjenking til andre, som de har begynt å utføre, er nødt til å være for skaperen og ikke for menneskeheten.

Spørsmål: Hva betyr «for skaperen?»

Svar: Først og fremst, dette handler ikke om religion. Konseptet «for skaperen» betyr at jeg lager Kelim, ønsket om å avdekke de knuste beholderne i den øvre kraftens perfeksjon. Det er ikke bare å bygge et perfekt sosialt apparat; snarere har vi fortsatt tillegget av skaperens første originale, opprinnelige kraft, som er hva jeg oppdager.

Jeg oppdager, med andre ord, enda et unikt fenomen i tillegg til relasjonen mellom lyset og Kli. Disse relasjonene er tilgjengelige for meg i dag: jeg har en kropp og livskraften inni den. Men det er ikke nok. Det er ikke nok at jeg føler meg bra, vibrerende, sunn og åpen overfor verden; jeg har i tillegg behov for å føle og oppfatte det øvre nivå, den som skapte meg og konstruerte alle livets omstendigheter. Jeg må oppdage ham og oppnå å tilslutte meg ham for å glede ham. Og da vil han gi meg nytelse og sammen vil vi oppdage denne gjensidige fordelen som kalles «etterlevelsens punkt», «etterlevelsens dråpe.»

Og dette er målet. Gradvis oppklarer vi det og er mer nøyaktig rettet mot det. Og motsatt, hvis vi ikke retter oss mot det, da fungerer ikke hele denne kjeden av riktige kalkulasjoner; og vi oppnår ingen resultat.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 8/9/13, Writings of Baal HaSulam«The Peace»

Kommentarer / Spørsmål