En ny global katastrofe

thumbs_Laitman_703_03I nyhetene (washingtonpost.com): “Verdens største grunnvanns kilde – en vannkilde til millioner av mennesker – går tom i en alarmerende fart, i følge NASAs satellittdata som påviser det mest detaljerte bildet til nå, av vitale vannreserver skjult under jordens overflate.

“Tjueen av verdens 37 største grunnvanns kilder – som befinner seg fra India og Kina til USA og Frankrike – har oversteget det kritiske punktet for bærekraftig drift, som betyr at det ble tappet mer vann enn det rant til under en tiårig studieperiode, annonserte forskere på tirsdag. Tretten grunnvanns kilder sank så mye at de ble kategorisert under den mest bekymringsverdige kategorien. Forskerene sa at dette indikerte et langvarig problem om sannsynligvis vil forverre seg når avhengigheten til grunnvannet stiger.”

Min kommentar: Gjennom de egoistiske forholdene vi har på det menneskelige nivået (Adam), forårsaker mennesker en ubalanse på de lavere nivåer i naturen: mineralrike, planteriket og dyreriket. Og fører seg selv mot en trussel om selvutsettelse. Løsningen kan ikke finnes i mineral-, plante- og dyreriket, men på det menneskelige nivået spesielt, gjennom å balansere forhold mellom mennesker og bringe menneskeheten til gode gjensidige forbindelser. Derfor er vi nødt til å innføre global utdanning.

Kommentarer / Spørsmål