En pyramide som blir til en sirkel

Spørsmål: Vil alle aspirasjoner forsvinne i det integrerte samfunnet? Jeg tviler på om noen vil ha ønske om å lede eller å ta ansvar for viktige prosjekt.

Svar: Tvert imot. Der vil bli muligheten av gjensidig utfyllelse og det vil ikke finnes noe behov for å strebe etter å bli en leder. Det at jeg har ønske om å avansere, betyr ikke at det er bedre. Når det finnes samhold og helhetlig støtte, er der en annullering av ulikheten mellom forskjellige stillinger.

Da jobber vi alle som ett team. Legg merke til hva som skjer innen familien når alle har omsorg for hverandre.  Småbarn i familien er jo viktigere enn de voksne. De styrer familien! Det er de som avgjør hva som er viktig for familien. Familien arbeider for dem og sørger først og fremst for at de får det de trenger!

Det rette teamet er «rundt» og ikke en «pyramide». Selv om det finnes en avdeling i formen på en pyramide, er det kun i profesjonell betydning og ingenting annet.

Det jeg kan gjøre er av høyere verdi og det den andre gjør er lavere. Men vi er alle likeverdige i kompaniet og lederen er den som har lederegenskaper. Han har alles anerkjennelse.

Fra KabTV`s «Professional Secrets», 6/2/13

Kommentarer / Spørsmål