Europa uten religion?

I nyhetene (fra Rethinking Europe): Internasjonal kongress: «Rethinking Europe with(out) Religion», 20/2 -23/2/2013 i Wien. Den internasjonale kongressen reflekterer over religiøse og politiske omformingsprosesser i europeiske samtidssamfunn på bakgrunn av en voksende pluralisme. Den utreder den politiske rollen religionen kan spille for foreningsprosessen i krisetider. «Rethinking Europe» er mer enn en økonomisk utfordring. Det betyr å lete etter «Europas sjel» (J. Delors). Det er imidlertid veldig kontroversielt dersom religion(er) i det hele tatt kan bidra med noe til Europa og hvordan dette bidraget i så fall vil arte seg.»

Min kommentar: Dette er hva kabbalah sier. Kabbala definerer religion som kjærlighet for dine medmennesker. Alt annet, alle religioner og trossystemer er oppfunnet av mennesket for å unngå denne ene naturloven. Dersom Europa godtar denne religionen, vil det overleve og blomstre; ellers vil det være fortapt.

 

Kommentarer / Spørsmål