En svart prikk i forhold til det uendelige lyset

Spørsmål: Du sier at det uendelige lyser er utenfor oss. Hva mener du med ”utenfor oss”?

Svar: ”Utenfor oss” betyr ”utenfor” det punktet i våre ønsker der jeg oppfatter vår virkelighet, meg selv og alle andre. Ved siden av dette punktet finnes det ikke noe mer, siden skaperen kun skapte ett eneste punkt. Alt vi oppfatter (virkelighetene og det som fyller dem) er følelsen av dette punktet i seg selv.

Det er kun et bittelite punkt i forhold til det hvite, uendelige lyset.

Fra serien Introduksjonsleksjoner, ”Perception of Reality” 23/11/10

Kommentarer / Spørsmål