Et alter laget av ønsker

Dr. Michael LaitmanBibelen, 2. Mosebok, «Jetro», 20:22, 20:23: Og Herren sa til Moses: «Dette skal du si til Israels barn: Dere har selv sett at jeg har talt til dere fra himmelen. Dere skal ikke lage dere noen annen gud ved siden av meg. Guder av sølv eller gull skal dere ikke lage dere.»
Gull er venstrelinjen, mottakeregenskapen. Sølv er høyrelinjen, giveregenskapen. Det vil si at gull er det som tiltrekker.

Bibelen, 2. Mosebok, «Jetro», 20:24: «Et alter av jord skal du lage for meg…» Jord (Eretz på hebraisk) er et ønske, det vil si; lag et alter av ønskene dine.

Bibelen, 2. Mosebok, «Jetro», 20:24: «… På det skal du ofre dine brennoffer og fredsoffer, ditt småfe og storfe. Overalt hvor jeg lar navnet mitt nevnes, skal jeg komme til deg og velsigne deg.» Der er først et alter laget av jord, av ønskene på nivået av uorganisk natur og deretter ofrer man ønsker av organisk nivå, som symboliseres av ulike grener, planter, osv. Det høyeste nivået er det dyriske. Et menneske gjør alt dette på «kommunikativt» nivå. Her er alle menneskets nivå innbefattet, alle naturens nivå.

Spørsmål: Der var stammer som utførte menneskeofring.

Svar: Det var fordi de trodde at avgudene deres trengte disse ofringene. Det er et helt system med ulike menneskelige aspekt, av et menneskes naturlige form og den indre holdningen det har overfor seg selv og virkeligheten.

Vi er alle egoister og hvis jeg har sjansen til å ta alt for min egen del, så gjør jeg det. Hvis jeg ikke kan gjøre det fordi enkelte mennesker motstår meg og har innvendinger til dette, kontakter jeg dem og betaler dem. Betalingen er ikke ønskelig i mine øyne, men jeg har ikke noe valg. Jeg er nødt til å gi noe for å få noe i vederlag.

Et menneske har den samme holdningen overfor naturen. Hvis jeg ønsker å ta noe fra naturen og føle meg komfortabel med det, men plutselig bombarderes av stormer, tsunamier, jordskjelv, gresshopper, ville dyr, pest og død, hva kan jeg gi i løsepenger for at det ikke skal skje? Hvem kan jeg betale og hva betaler jeg for? Det er dette alle religioner er basert på. Så i noen av dem ofret folk det de hadde kjærest, andre mennesker.

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book», 4/3/13

Kommentarer / Spørsmål