Et internt søk

Dr. Michael LaitmanBibelen, 2. Mosebok («Pekudei»), 39:1, 39:2, 39:22, 39:27: «Av det purpurblå, purpurrøde og karmosinrøde stoffet laget de prestedrakten til tjenesten i helligdommen. De laget de hellige klærne til Aron, slik som Herren hadde befalt Moses. Efod-drakten laget de av gull, purpurblått, purpurrødt og karmosinrødt stoff og fint, tvinnet lin. Kappen som hører til efod-drakten, var vevd i ensfarget purpurblått stoff. Til Aron og sønnene hans laget de også kjortler vevd av fint lin.»

Prestedrakten, Efod, Choshen (kappen) er alle sammen drakter til et menneske som er fullstendig korrigert og symboliserer forskjellige Masachim (skjermer).

Det er om nivåer vi bør heve ønskene våre opp til, nivåene til uorganisk, organisk og animal natur, så de kan skape rett Masach og gjøre oss istand til å arbeide på kommunikativt nivå, prestenes nivå.

Vi må korrigere 613 ønsker ifølge kjærlighet og giverglede, slik som kjennetegnet på det øvre lyset krever av oss.

Når vi leser beskrivelsen, som er en lignelse for spirituelle handlinger, må vi forstå hva som skjer innenfor disse handlingene: hvor purpur, karmosin, Choshen, Efod, og tabernaklet befinner seg hos oss, og lete etter alt internt.

(#131484)

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book», 16/10/13

 

Kommentarer / Spørsmål