Motsetningen mellom tro og innsikt

thumbs_laitman_238_02Baal HaSulam, Shamati #179, «Three Lines» (Tre linjer): Den første linjen betraktes som høyre linje, som Vak uten Rosh (hode), ansett som «tro». Den andre linjen betraktes som venstre linje, innsikt. Og derfor er de i konflikt, fordi tro bestrider innsikt og innsikt bestrider tro.

Deretter har vi dømmekraften i midtlinjen, vurdert som Vak de Gar, eller Hochma og Hassadim, eller som høyre og venstre-linjene integrert i hverandre. Det betyr at han oppnår innsikt i den utstrekning han har tro.

Spørsmål: Hvorfor er tro og innsikt motstridende?

Svar: Tro og innsikt kan ikke integreres. Tro kalles giverglede. Hvis jeg befinner meg på høyrelinjen, stanser den meg fra å ta imot. Hvis intensjonen min er å ta imot på venstrelinjen, tillater den meg ikke å gi.

Jeg kan ikke gjøre begge deler samtidig. Det er som om du skulle gå inn i ditt eget hus for å stjele fra deg selv og samtidig gi deg selv en gave. Det går ikke an! Avdekkelse av skaperen motstrider det å gi til skaperen. Å avdekke ham vil si at jeg bruker ham, har glede av ham, at jeg fyller beholderne mine.

Er det mulig å gi til skaperen innenfor en slik handling? Det lar seg bare gjøre hvis jeg korrigerer intensjonene mine og tar imot fordi han vil det og han har glede av at jeg tar imot. Hvis jeg virkelig korrigerer meg selv på den måten, så jeg utelukkende tar imot for å glede ham, betyr det at jeg tar imot for å gi.

Men for å komme til det stadiet, er jeg nødt til å forberede meg selv så jeg virkelig tar imot over mottakerønsket mitt og intensjonen min trofast er for å gi, så jeg ikke blir fristet til å ta imot for min egen del – men at det virkelig blir en handling med hensikt å gi som vil få meg til å følge skaperen.

Jeg må nøyaktig kalkulere hvor mye jeg kan ta imot. Her er det mange nivåer for å bygge opp beholderen i midtlinjen: Ibur (unnfangelse), Yenika (diende) og Mochin (sinn).

(131324)

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 31/3/14, Shamati #179

Kommentarer / Spørsmål