Et måleinstrument for lyset

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Vet jeg når lyset har «bearbeidet» meg? Er det mulig å måle påvirkningen?

Svar: Absolutt ikke, på det dette stadiet. Det vil bare la seg gjøre når du har fått beholdere (Kelim), når du kan arbeide under restriksjon (Tzimtzum), med en skjerm (Masach) og tilbakevendende lys (ohr hozer).

Da vil du vite det, ved å arbeide innenfor en viss formasjon av ønsket, for du blir korrigert av lyset til den graden der du kan arbeide med ønsket ditt til å ta imot med hensikt å gi (for givergledens skyld). Da kan du undersøke ønsket som avdekkes hos deg og med det måle den delen du vil bruke for å gi, og slik vil du forstå mekanismen i det som skjer.

Slik snakker også kabbalistene i boken zohar om alle de forskjellige hendelsene og begivenhetene på den spirituelle veien. De beskriver reelle observasjoner med spirituelle beholdere.

Men i dag har du ennå ikke disse beholderne og du har ingenting å måle med. Du kan kun måle på betingelse av at du utfører en restriksjon på hele mottakerønsket ditt. Og det er det bare mulig å gjøre gjennom lyset som endrer. Hvis lyset kommer og belyser deg, vil du føle sterk entusiasme, oppstemthet, som gjør deg istand til å utføre restriksjon og deretter å foreta en avklaring på ønskene dine, sortere dem og trekke frem ønskene som det er mulig å arbeide med.

Dermed blir du kjent med den indre strukturen av HaVa Yah i dine kelim; du ser hvordan du kan arrangere dem og peile dem mot ett mål, på alle fire nivåene av tykkhet (aviut) til etterlevelse med skaperen. Slikt arbeid vil virkelig gjøre det mulig for deg å måle lyset i dine kelim.

(120969)

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 19/11/13, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål