Språket for avdekkelse av skaperen

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam «The Teaching of the Kabbalah and Its Essence» (Læren om kabbala og dens vesen): Navnene, appellasjonene og Gematria har fullstendig tilhørighet i kabbala. Grunnen til at de også finnes i de andre språkene, er at alle språkene er inkludert i læren om kabbala. Slik er det fordi de alle er spesielle tilfeller som de andre språkene må ha hjelp med.

Språket i kabbala er hovedspråket for avdekkelse av skaperen. Prinsippielt er alle språkene for oppnåelse bestemt for dette. Men de andre tre språkene (Tanach, Halacha og Hagadah) er «medfølgere», de er inkludert i det kabbalistiske språket, men eksisterer i seg selv for å tilføre ulike sider med sine fremstillinger.

Dermed finnes det ett språk for avdekkelse av skaperen, som inneholder fire sider; det viktigste er det kabbalistiske språket. Det inkluderer alt, er høyere enn de andre og er inkludert i alt. Alle symbolene, alle fremstillingsformene, alt det vi leser i kabbalistenes bøker er skrevet med språket som de skapte for å forklare skaperens avdekkelse for mennesket. Alt er bestemt kun for dette.

Derfor, som Baal HaSulam skriver i «The Introduction to the Study of the Ten Sefirot«, den som åpner bøker skrevet av kabbalister i ulike generasjoner, dvs. av mennesker som befinner seg i spirituell oppnåelse og ikke bruker det for dette formålet, fører uønskede konsekvenser over seg selv. Isteden for å prise daggryet som nærmer seg som en hane, blir han som en flaggermus, som bare lever i mørket og motsetter seg sterkt dagslyset som allerede nærmer seg for oss.

(121122)

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 21/11/13, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål