Ett gram ønske (mangel)

Spørsmål: Hvordan kan vi be om giverkraft (ønske om å påvirke), dersom vår natur er ønsket om å motta – som bare er interessert i tilfredsstillelse?

Svar: Det er akkurat dette arbeidet vårt består av. Vi må forstå at tilfredsstillelsen alltid finnes og at den aldri forandres. Den blir ikke formidlet til oss som en handling fra skaperens side. Alt finnes allerede inni meg og jeg må bare finne passende ønsker for å avdekke tilfredsstillelsen.

Tilfredsstillelsen er giverkraft (påvirkningskraft). Skaperen ønsker å skjenke oss påvirkningskraften så vi kan bli fyllt av den, akkurat som ham.

Skaperen skapte mottakerønsket «fra fravær», men det er bare ett gram ønske . Bortsett fra dette ene grammet finnes ikke noe ytterligere mottakerønske. Alt annet utvikles inni det under påvirkning av lyset, giverkraften. Så når skapningen fornemmer tilfredsstillelsen i den siste, fjerde, utviklingsfasen, fylles den med skaperens holdning overfor seg. Da begrenser den seg, fordi den føler skam…

Skapningen fylles ikke med mer enn ett gram inni mottakerønsket. Det er fordi det i mottakerønsket finnes kun ett gram. Alt annet i det tilføres takket være giveregenskapen.

Giveregenskapen vender mottakerønsket, som bare ønsker å tilfredsstille seg selv, til et ønske om å tilfredsstille andre. Denne giveregenskapen er den eneste tilføyelsen til «eksistens fra fravær». Så alt avhenger av det og veies opp mot påvirkningskraften i forhold til skaperen.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 15/1/12, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål