Den daglige kabbalaleksjonen 17.01.2012

Writings of Rabash, Igrot, “Letter 34”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Beresheet (Genesis)”, “Three Lights”, (Begynner med: “For this reason”), Leksjon 38
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 6, ”The Eser Sefirot of ha Olam Nekudim”, Avsnitt 3, Leksjon 3
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Introduction to the Study of Ten Sefirot”, Avsnitt 46, Leksjon 23
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål