Kjærlighet som åpner hjertet

Spørsmål: Hvordan kan vi best tilfredsstille skaperen; ved å ta imot hans kjærlighet og gi den tilbake til ham – eller ved å videreføre den til andre?

Svar: Spirituell kjærlighet føles ikke som den fysiske. Selvfølgelig, for å bruke et språk som er forståelig, tilfredsstiller vi skaperen ved å få folk til å nærme seg ham. Ordene, derimot, er misledende.

Bare når vi har oppnått Binas egenskaper får vi forståelse for hva det dreier seg om. Uten lyset fra Hassadim kan vi ikke en gang snakke om kjærlighet, siden våre tanker er basert utfra våre egne ønsker og ikke den andres ønsker. Hvor kommer kjærligheten fra?

Kjærlighet er når den andres ønske åpner seg som mitt eget, når jeg ønsker det den andre ønsker – og til og med ønsker det mer enn jeg ville ønsket det for min egen del. Avstanden mellom oss fordobler lidelsen min, forårsaket av den andres manglende tilfredsstillelse – og jeg ønsker bare mer å tilfredsstille ønsket hans. Avstanden blir en forsterker for empatien min.

Denne holdningen opptrer av seg selv, automatisk. Det er slik jeg tenker, slik jeg oppfatter ønsker. Og dette er redningen, underet. Men inntil det skjer, hvilken kjærlighet snakker vi om? Om jeg elsker, bryr jeg meg om den andres ønsker over min egen avvisning og motsigelse. Egoismen avdekkes for meg og jeg arbeider i midtlinjen – det er betydningen av kjærlighet.

Sjelen min befinner seg jo utenfor meg selv.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 15/1/12, Introduction to TES

Kommentarer / Spørsmål