Europa står ovenfor en flodbølge

I nyhetene (Fra New Scientist): Orkaner formes som regel i det vestlige tropiske Atlanterhavet og beveger seg videre nordover mot USA. En gang i blant rekker de hele veien til Europa ved å «haike» med jet strømmer.

«For å simulere fremtidige orkaner har Reinert Haarsma fra det Nederlandske Metrologiske institutt i De Bilt sammen med kollegaer lagt frem en detaljert klima modell for 2094 til 2098, forutsatt beskjedne framtidige klimagassutslipp.»

«De fant ut at fremtidige orkaner dannes lenger øst i tropiske Atlanteren, da det området hadde varmet tilstrekkelig nok til å gi varme og fuktighet for å drive dem. Som et resultat, var det mange som ikke treffer USA og i stedet traff Vest-Europa. Stormene svekkes når de forlot tropene, men fikk opp styrken igjen når de kom inn i kalde og vindfulle områder, og blir til hybrid stormer som Sandy, halvveis mellom vinter stormer og orkaner.»

Min kommentar: Katastrofale klimaendringer vil vises i de kommende årene, og ikke på slutten av århundret. Å forstyrre naturens balanse vil lede oss til enorme tap. Men problemet ligger ikke i miljøet, men hos mennesket fordi alle naturens nivåer, stille, vegetativ, animert og menneskelig – det er kun mennesket med sin sosiale oppførsel, og ikke effekten av teknologi, som er i stand til å påvirke balansen i systemet, for bedre og for verre.

 

Kommentarer / Spørsmål