Europeerne mister tillit til EU

Synspunkt: Tilliten til den europeiske unionen blant innbyggere i land tilhørende unionen har sunket til et bekymringsverdig lavt nivå. Både land som formidler støtte og land som mottar den uttrykker utilfredshet.

Det mest overraskende er at den pågående krisen får de fleste europeere til å føle seg skadelidende: både de som formidler finansiell støtte, som tyskerne og mottakere av støtten, som spanjolene. Det er fare for at unionen kommer til å miste innbyggernes støtte. Mange politikere, samt media, prøver å skape inntrykk av at den europeiske unionen er skyld i alt.

Min kommentar: Kun en enda sterkere sammenkobling kan redde den europeiske unionen og Europa generelt. Men sammenkaoblingen er nødt til å foregå på vennskapelig sosialt nivå og ikke finanspolitisk.

Kommentarer / Spørsmål