Å lykkes for fellesskapets beste og ikke på bekostning av andre

Gjennom venners kjærlighet kan du oppnå kjærlighet for hele menneskeheten, hele naturen og hele virkeligheten. Da vil du se at også denne verden får en form kun bestående av egenskaper, der det ikke finnes materie, kun en energi. Denne energien er det eneste som opererer i verden, med sine ulike egenskaper.

Det finnes ingen atskilt fysisk og spirituell virkelighet – den er èn og samme ting. Ser du på deg selv og på hele verden på en rett måte, skjønner du at ingenting ble skapt i kontrast til deg, alt skaptes kun for fordelen av kontakten mellom oss, for at vi skal kunne løfte oss til innbyrdes giverglede, forbindelse.

Fra vennekjærlighet kommer vi til kjærlighet for skaperen, som er kjærlighet for hele virkeligheten – ønsket om å glede skaperen. Å gi til skaperen er det samme som å gi til alle. Betegnelsen «sammen» står for skaperen. Ved å stå til tjeneste for alle skapninger og den indre kraften som skapte dem og gir dem liv, skjenker du – gjennom dem – til skaperen som eksisterer i dem.

Derfor ser vi at læren om kabbalah er en veldig praktisk metode. Det er mulig å studere den teoretisk i mange år uten å avansere i det hele tatt. Det som er viktig er realiseringen og den kan bare realiseres gjennom forbindelsen mellom oss.

Når vi møtes på kongresser får vi muligheten til å oppnå kontakt og absorbere den helhetlige grunntonen. Mengden av mennesker som samles hjelper oss å oppnå utrolig intensitet. De trenger ikke nødvendigvis være langtidssudenter med masse erfaring. Hovedsaken er den helhetlige energien der alle og enhver ønsker å overgå seg selv og trenge inn i andre, å «tømme» seg utover og falle inn i armene deres. Da åpner vi opp for oppfatningsevnen overfor verden og begynner å forstå naturen, uten hensyn til de fem sanseorganene vi har.

Det finnes en særegen egenskap i forbindelse mellom venner: siden tankene og meningene deres overføres gjennom hengivenheten de har overfor hverandre, er alle innlemmet i de andres energi, i deres egenskaper og i deres perspektiv. Takket være den helhetlige innlemmelsen mottar hver og èn energien til hele gruppen.

Som individer er vi svake og små, med begrensede krefter. Men alt er arrangert på en slik måte at når vi innlemmes i gruppen, som ikke ble gitt oss uvilkårlig, fullstendiggjøres vi gjennom den. Det holder for at vi fullstendig kan fornemme hele den spirituelle virkeligheten. Ingen kan føle spiritualitet, men alle kan oppnå den gjennom forbindelse.

Det er klart at vi har sjanse til å oppnå et enormt spirituelt ønske i en stor gruppe. Det er enklere, fordi det er lettere å annullere seg foran et stort samfunn der så mange mennesker påvirker oss. Jeg håper vi vil realisere det og sammen oppdage den sanne virkeligheten vi lever i.

Det er ikke mystikk, men vitenskap – en høyere form for psykologi. Ved å avdekke den øvre virkeligheten vil vi oppdage de øvre lovene i naturen som moderne fysikk allerede nærmer seg. Moderne fysikk befinner seg i materiets grenselinje, der de fysiske lovene forsvinner. Derfor kan fysikere ikke forstå ting som er over tid, bevegelse og rom. Vi, derimot, vil avdekke alt dette, fordi sansene våre er rede for det. Da vil vi finne ut hvordan vi må oppføre oss riktig og kontrollere skjebnen vår i denne verden. Vi vil ha nøkkelen til suksess, ikke på bekostning av andre, men til fellesskapets beste!

From a Talk on The Importance of Gathering, 10/5/13

Kommentarer / Spørsmål