Fascinert av alt hellig

Dr. Michael LaitmanHele verden er arrangert for å hjelpe oss å nå spirituell innsikt.  Vi gjenfødes fra den ene generasjonen til den neste for å være nærværende i en tid der spiritualitet gjennomføres.

Hele formålet til denne verden alt som skjer her, naturen vi fikk og har utviklet over tid, er også utelukkende rettet mot dette. Alle våre individuelle og felles vanskeligheter og problemer som dukker opp til enhver tid er spesialkonstruert for at vi skal nærme oss det spirituelle.

Men hvordan gjør vi det? Det er umulig å komme til en slik konklusjon bare gjennom vanskeligheter. Først er det nødvendig å komme med en nøyaktig konklusjon av hva som er jordisk og hva som er spirituelt, for det finnes mange feiloppfattelser om dette. Jordiskhet er å hige ettet personlig vinning og gagn, mens spiritualitet er ønske om at det skal være til andres fordel, skaperen inkludert. Denne definisjonen må alltid stå foran meg i sin enkle, tydelige og konkrete form.

Vi er ikke klar til å handle til fordel for andre, og det er gjort med hensikt slik at vi begynner å lete etter hjelp. Det vil si at vi må komme oss ut av konseptet om mottak, for vi ønsker å bli givere. Det er ikke fordi hensikten om å få er dårlig og hensikten om å gi er god. Vi ville bare ha utvekslet et formål for et annet og de er begge jordiske.

Vi søker ikke etter fordel og vinning i det spirituelle, fordi denne vinningen gradvis vil forsvinne. Gjennom en slags handlig fra oven begynner vi å forandre oss og får følelsen av at det spirituelle er viktig for oss og har tiltrekningskraft. Vi ønsker å være altruistiske, ikke for å slippe problemer – men av respekt for selve karakteristikken.

Så hvorfor er det så vanskelig? Hvorfor blir vi ikke altruister? Hvorfor blir ikke dette kjennetegnet gitt oss øyeblikkelig og fullstendig, istedenfor at vi blir nødt til å bevege oss mot det over lang tid og bare oppnå litt av det hver gang? Hvorfor må vi inneklemmes og få skrammer langs veien? Det er fordi vi ved hver veietappe skal være nødt til å be om hjelp og kommunisere med skaperen.

På samme måte som vi i begynnelsen utveksler det jordiske med det spirituelle, utveksler vi siden det spirituelle med skaperen. Dette fordi oppnåelse av spirituell innsikt er så viktig for meg, mens kontakt med skaperen er viktig for oss. Og det er faktisk årsaken til den lange veien og virkeligheten vi befinner oss i.

(134925)

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 13/5/14, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål