Hvorfor er det vanskelig å huske at det ikke finnes noe annet enn ham?

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hvis alle venner er en del av sjelen min, hva kan jeg lære av holdningen jeg har til dem fra alle inntrykkene skaperen lar meg se?

Svar: Det er gjennom vennene skaperen lar oss få verktøy vi kan bruke for å oppnå kontakt med ham. Og det samme må vi gjøre i forhold til hele verden, for å kunne oppnå nivået av «Det finnes ikke noe annet enn ham.»

Spørsmål: Hvorfor er det så vanskelig å tenke seg at det ikke finnes noe annet enn ham? Denne tanken forsvinner hele tiden, fordi det er så vanskelig…

Svar: For det første er Masach (skjermen) ekstremt tykk, og det er veldig vanskelig for oss å penetrere den for hele tiden å holde på tanken «Det finnes ikke noe annet enn ham.»

Men Masach blir gradvis tynnere og det blir lettere å komme gjennom. Til slutt innser vi til og med at det er bra å ha Masach, siden den sørger for at vi får bokstavene vi trenger i arbeidet, følelsene og evnen til å holde seg til skaperen.

Hvis Masach helt forsvinner, kunne vi trygt si at «Det finnes ikke noe annet enn ham» i alle ting, og verdensbildet ville vise mennesker hvordan man holder seg til skaperen.

(135332)

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 14/5/14, Writings of Baal HaSulam

 

Kommentarer / Spørsmål