Flyktige tanker omkring Shamati, «The Essence Of Spiritual Attainment»

Når vi streber etter å bli en korrigert Shechina (guddommelighet), der hvert medlem må være knyttet sammen med alle andre, i ett ønske, èn beholder, i harmoni, samhold og i en endelig, global og helhetlig tilstand – da kommer hver og en av oss, i henhold til sin samhørighet – til å gjennomgå 125 grader av korreksjon og samhold. Hver gang avdekker vi større styrke og lyset som fyller oss i samsvar med båndet mellom oss.

Sammen kalles disse lysene Nefesh, Ruach, Neshama, Haya og Yechida (NRNHY). Hver enkelt av dem deles inn i fem andre lys av Nefesh, Ruach, Neshama, Haya og Yechida. Og igjen deles også hver enkelt av disse inn i de fem lysene av Nefesh, Ruach, Neshama, Haya og Yechida.

Slik deler vi korreksjonene våre, avdekkelsene og nærheten til den korrigerte tilstanden inn i 125 grader, mens vi avdekker større styrke i vår samhørighet og et større lys av nytelse på hver grad.

Fra den sjette leksjonen på kongressen i Toronto, 18/9/11

Kommentarer / Spørsmål