Flyktninger: Hva vil skje med Europa? Del 5

laitman_944

De åpne hjerters visdom

Europa er det første eksempelet på hva hele verden kan møte på. Sør-Amerika trer inn i nord, og en lignende tilstrømning fra den islamske verden vil oppstå. Vi vil se hvordan disse bølgene ruller overalt. Og det er bare begynnelsen.

Spørsmål: Betyr det at situasjonen med flyktninger i Europa er er umulig å snu?

Svar: Ja, det vil bare bli verre. Ingen vil reise seg og si: «nei». Etter hvert vil europeere føle det på sin egen kropp. De vil innse at det er umulig å fortsette å leve slik de nå gjør, og at de må endre sin natur. Bare da vil europeerne stoppe lidelsen, og de blir nødt til å forholde seg til flyktninger og andre utlendinger, som til sine nære slektninger. Alle kommer til å være i samhørighet med hverandre,- hele verden vil bli som en familie.

Naturen dikterer dette: den eneste mulige måten å behandle andre på, er gjennom dens holdning. Først da vil folk være verdig korreksjon. Og mennesker i verden vil innse at korreksjonen er assosiert med folk i Israel, og at korreksjonen ligger skjult i kabbala, til vitenskapen om enhet, som har ventet i tusenvis av år på europeerne, for å hjelpe de til å være åpne mot alle, åpne til en hel verden.

Ved å opptre slik, vil ikke bare folk få et bedre liv, men vil også kvitte seg med presset fra alle kanter, og litt etter litt åpne opp grensene mot verden. Det sies i boken Zohar: «Åpne opp ditt hjerte, og jeg vil åpne opp verden for deg.»

Spørsmål: Det finnes ikke noe mer surrealistisk enn å la fremmede komme inn i våre hus og våre hjerter, for så å behandle de som dypt verdsatte og kjære venner. Ingenting er mer motbydelig for oss enn et slikt bilde. Vil dette virkelig skje?

Svar: Alle disse hendelsene er arrangert for å velte om på vår natur, og bringe oss til en tilstand der livet er mer skremmende enn døden.

Spørsmål: Betyr det at vi står foran en mørk periode?

Svar: Alle som går gjennom krisen anser den som forferdelig. Men det finnes et medikament som kan forhindre sykdomen, og forklare årsakene bak, og essensen i dagens hendelser. Forholdene er bevisst lagt til rette fra naturens side på en slik måte, at det vil føre til enhet i verden og lede oss til å føle oss som om vi er en familie.

Det er mulig. Det er lett. Vi har en metodikk som stammer fra selve dypet i naturen. Kabbala ble gitt til oss i det gamle Babylon, da menneskeheten opplevde en lignende situasjon for første gang.

På den tiden nektet folk å godta denne visdommen. Bare en liten gruppe mennesker bar det med seg fra Babylon og helt til i disse dager. La oss dra nytte av denne visdomen nå, og dermed ende alle plager, strid og krig.

Deretter vil vi fornemme fremtidens realitet her i denne verden- i  «Edens hage»,- et evig og fullkomment liv.

Fra KabTV s » Et nytt liv «8/27/15

Kommentarer / Spørsmål