Hvordan blir du Jødisk?

arkSpørsmål: Når jeg ankommer det spirituelle landet Israel, er jeg underlagt dets lover. Kan en utlending som aldri har vært jødisk bli en lærer som f.eks Rabbi Akiva?

Svar: Selvfølgelig, hva er forskjellen? Rabbi Akiva kom til Israel tusen år etter folket Abraham ledet ut av Babylon. Abraham ble kalt “Abraham Ivri” (“Ever” kommer fra det Hebraiske ordet “Laavor” – å krysse) fordi han var det første mennesket fra den Babylonske generasjonen som krysset Machsom, barrieren mellom vår verden og den spirituelle verden, der han ble til en Hebrew, en jøde. Men, den aller første jøden, den personen som oppnådde den spirituelle verden, var Adam.

Ingen av oss er født inn i den spirituelle verden. Alle av og enhver av oss tilhører enten verdens nasjoner eller Hebrew/Jøder, som betyr de som krysset Machsom. Derfor bør det ikke overraske noen at en utlending som aldri har vært Jøde, kan bli en spirituell leder for en generasjon. Det har vært noen av de gjennom historien.  Før i tiden så levde forresten den Israelske nasjonen i henhold til spirituelle lover, mange av det ikke-jødiske folket kom til Israel for å studere, de ble integrert i det spirituelle samfunnet og ble jødiske. Dette er fordi jøder ikke er en nasjon, men en gruppe mennesker som ble kunstig skapt på grunnlag ev en felles ide.

Mange store vitenskapsmenn som f.eks Grekerne, kom for å studere fra jødene. Det er
årsaken til at grunnleggende filosofi, som de senere utviklet, var hentet fra kabbala. Når de returnerte til sine hjemland, adapterte de denne kunnskapen til den legemlige verden. Men perspektivet, synspunktet, som ikke har noe å gjøre med vår verden, er fortsatt på grunnlag av deres lære.
Fra KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/13/15

Kommentarer / Spørsmål