Forkjørsrett for de smarte

Spørsmål: Gjelder spirituelle tilstander som «morgen, dag, kveld» og «natt» for alle mennesker i verden?

Svar: Det gjelder kun de som er i besittelse av to kvalifikasjoner: evnen til å motta og evnen til å gi. Mottakerønsket kalles hjertet og giverønsket er punktet i hjertet.

Dersom de føler denne inndelingen hos seg selv og søker etter mening med livet og ikke tilfredsstilles av det som foregår rundt dem, dersom de føler seg deprimerte av skuffelser i verden og aspirerer for noe høyere, kun slike mennesker kan avansere ifølge denne metoden og begynne å oppnå den øvre statusen.

Dersom de ikke har denne forutbestemmelsen, de spirituelle genene, befinner de seg innenfor denne verdens rammeverk og ser kun sine handlinger innenfor den. Vi ser det hos forskjellige politikere, økonomer, osv. Legg merke til hvordan de opptrer på TV-skjermen: ambisiøse, opptatte av sitt eget spill. Det er den nøyaktige representasjonen av en-dimensjonelle skapninger, maskiner, mekaniske spill.

Spørsmål: Fordi tiden ennå ikke er inne for dem?

Svar: Jeg tror ikke den vil komme. Tiden vil bare komme når de blir nødt til å gi forkjørsrett til de smarte, til folk som forstår seg på naturens system som består av to krefter og ikke bare eksisterer i en en-dimensjonell verden vi ikke lengre er istand til å styre. Verden beveger seg gradvis, hever seg til neste nivå, som viser seg for oss som en to-dimensjonell verden bestående av to krefter.

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book», 4/2/13

Kommentarer / Spørsmål