Evig Sabbat

Spørsmål: Hva er den «evige sabbat», som det sies om at alt vil bli på den syvende dag?

Svar: Den «evige sabbat» representerer fullstendig hengivenhet hos skaperen og skapningen. Det er en følelse av fullstendig korreksjon.

«Evig hvile» betyr at du ikke har noe å kjempe mot, men du har mye arbeid i konstant positiv aspirasjon for skaperen. Denne aspirasjonen er ikke resultat av mangel, men kommer av realiseringen av større perfeksjon.

Vi aner ikke hvordan dette er mulig. Hvordan kan jeg bevege meg forover uten i det hele tatt å bruke venstrefoten? Det er som en midt-fot dukker opp og du beveger deg bare forover i avdekkelse av skaperen.

Det vil si, du går mot ham, ikke fordi du korrigerer deg selv og går mot ham, men fordi han avdekkes mer og mer og du trèr mer og mer inn i ham. Slik virker systemet.

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book», 4/2/13

Kommentarer / Spørsmål