Fra illusjonen av helhet

Laitman_703_04Spørsmål: Hvordan føler en kabbalist livet?

Svar: En kabbalist føler bare livet som et verktøy for inngangen til en høyere dimensjon, for å klatre høyere i gradene på den spirituelle stigen.

Alt som eksisterer i vår verden, også selve livet, er bare en betingelse for å kunne stige videre spirituelt. En kabbalist forholder seg derfor til vår verden på en praktisk, klar og streng måte.

Selvfølgelig kan han glede seg over materialistiske saker, som musikk, litteratur, kunst, naturen, osv. Men inni ham er retningslinjene alltid klare: Jeg gjør det for å avansere i oppnåelse av den øvre virkeligheten. Han føler skjørheten, ubetydeligheten og illusjonen i vår verden og skjønner at den dukker opp i tankene hans med hensikt.

På samme måte som bildene vi ser på dataskjermen ikke er noe mer enn elektriske signaler som skaper fremstillinger på plasmaet, er diverse menneskelige følelser også bare elektriske signaler. En kabbalist forstår illusjonen av alle materielle følelser, enten positive eller negative. Han ser at alt som omgir oss kun eksisterer i vår oppfattelse, inni oss.

Derfor er han ikke redd for døden. Han vet at den fysiske kroppen må dø, men oppnåelsen av den øvre virkeligheten, den såkalte sjelen, kommer til å eksistere i den utstrekning den ble korrigert mens den ennå var i kroppen, og kan fortsette sin korreksjon videre.

(146681)

Fra KabTV`s «Short Stories», 22/10/14

 

Kommentarer / Spørsmål