Hvor kommer lyset som endrer fra?

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hvilke giver-handlinger utfører vi nå, før vi har gått inn i den spirituelle virkeligheten?

Svar: For øyeblikket består våre handlinger av at vi sørger for at vennene kan komme til leksjonen og av å støtte hverandre, å holde sinnstemningen i gruppen oppe, og å sette et eksempel for andre i hvor vi lenges etter målet og hvor mye omsorg vi har for å organisere senteret vårt, slik at vi kan studere og ha ulike aktiviteter og begivenheter der for å oppnå samhørighet med skaperen.

Disseminasjon, studie på kampuser osv, er alle giver-handlinger. Vi utfører mange slike handlinger, men de mangler riktig intensjon. Dette er det største problemet vi har. Folk spør meg hele tiden: «Hva mer kan vi gjøre for å gi mer, for at mer blir gjort?»

Selvfølgelig kan vi gjøre mer, men vi må fortsatt holde øye med intensjonene og handlingene; det er veldig viktig. Vi må ikke forminske handlingene, hverken intensiteten eller mengden. Men vi må inspirere hverandre og minne hverandre på målet. Vi bør kunne føle kontakten i hver handling, og i den kontakten må vi begynne å føle tilstedeværelsen av skaperen som lyser for oss der.

Vi får lyset som endrer som resultat av innsatsen vi gjør for å knytte oss sammen. Lyset befinner seg i mottakerne, i Malchut de Ein Sof (uendeligheten), som ikke er knust, men hel og fyllt med lys fra Ein Sof. Men med hensyn til oss er lyset fra Malchut de Ein Sof i knust form etter alle verdenene, som betyr skjulthet.

Først er det skjult, men deretter er det knust og da går det gjennom enda flere inndelinger, nivåer der det forsvakes av filtere før det når frem til oss. Vi er nødt til å gjøre en innsats for å koble oss sammen, for å komme nærmere lyset som endrer som er i en sammenkoblet mottaker.

Når jeg prøver å tilkoble meg, begynner lyset som endrer å skinne på meg fra det punktet jeg gjør en innsats. Jeg samler opp og kobler sammen de knuste delene, samler og forener samfunnet og lyset skinner på meg derfra i forhold til mine handlinger.

Alle arbeider i henhold til hvor skjult det er for dem, i henhold til hvordan de er knust, og lyset skinner på meg i den grad jeg prøver å sammenkoble alle komponentene til èn, siden det er en hel mottaker som bare er knust med henhold til meg.

Dette bildet bør konstant stå foran oss.

(148083)

Fra morgenleksjonen, 14/11/14, «Writings of Baal HaSulam»

Kommentarer / Spørsmål