Fra individualitet til fellesskap

Spørsmål: Indikerer oppvåkningen av punktet i hjertet hos et menneske slutten på materialistisk utvikling?

Svar: Jeg vil ikke påstå at det er slutten på materialistisk utvikling, selv om et menneske, uansett hva han driver med i dag, kanskje føler at han har kommet inn i en blindgate i alle handlingskjeder i vår verden.

I virkeligheten er ikke dette en blindgate for utvikling, men en blindgate for dagens paradigme. Om vi endrer den, vil vi helt naturlig begynne å fornemme et totalt annerledes nivå av universet. Men i en egoistisk, individuell bevissthet, uten samhold, der vi kjemper mot hverandre, ser vi at vi ikke kan oppnå mer og er ute av stand til å avansere videre.

Neste nivå på menneskehetens utvikling – er globalt samhold og dannelse av en felles tropp for oppnåelse. Derfor kan ikke mennesker fortsette å utvikle seg individuelt. Det ser vi i alt som skjer med oss. Vi har nådd en blindgate, ikke bare innenfor vitenskapen, men også i alt annet. Det vil si at vi har nådd en viss grense. Bak den blir alt tåkete, som om det forsvinner. Våre egoistiske sanseorganer, som kun er rettet mot mottagelse, kan ikke ta imot noe mer. For at de skal kunne utvide seg, er vi nødt til å begynne å koble dem sammen.

Hver og èn av oss har et punkt i hjertet, en aspirasjon mot en større, eller såkalt «utenfor denne virkeligheten», ikke-egoistisk oppnåelse, ønsket om å gå fra å være individuell til å bli et fellesskap. Hvis vi begynner å sammenkoble disse punktene, å skape en forbindelse mellom oss, vil forbindelsen av minst ti punkter sørge for energisensoren som er istand til å oppfatte neste tilstand: den høyere virkeligheten. Denne tilstanden etterfølges av videre utvikling, som ikke foregår individuelt, men i en felles bevissthet og forståelse. I det ligger forskjellen mellom vår virkelighet og neste nivå. Kun i dette!

Om vi i dag har nådd en blindgate, er det derfor kun en blindgate for individuell oppnåelse av virkeligheten. Ved å sammenkoble aspirasjonen mot den høyere virkeligheten, kan vi skape et nytt sanseorgan for neste nivå.

Derfor presser dagens virkelighet oss ut fra oss selv; den viser oss at vi må bli integrerte, gjensidig avhengige og forente. Derfor avdekkes så mye samhandling og gjensidig avhengighet i verden. Gjennom alt dette blir vi gradvis presentert for det neste og realiserer gradvis neste nivå av vår virkelighet.

La oss håpe at vi kan oppnå det nivået. Vi må da lære dette til alle. Akkurat nå befinner vi oss i startfasen på tilnærmingen til den neste sfæren.

Fra Den virtuelle leksjonen, 2/12/12

Kommentarer / Spørsmål