Avstand spiller ingen rolle

Spørsmål: Hva er en gruppe? Er de fysiske kropper eller min indre holdning?

Svar: Det er å foretrekke at jeg ser på dem som fysiske legemer. Det er ønskelig at jeg oppfatter dem i mine fem sanser.

Når vi trer inn i det neste nivået, og befinner oss på et ekte bevisst nivå av gjensidig forbindelse, vil avstander være meningsløse. Dette betyr at vi vil nå et nivå som fysikere snakker om som eksisterer utenfor tid og rom, der visse krefter og verdener opererer. Og sånn fungerer det faktisk! Forskere nærmer seg denne barrieren og innrømmer: ” Ja, det er mulig at det er noe utover denne barrieren, men hva? Det vet vi ikke. Der forsvinner følelsene og det blir umulig å studere ting.”

I vårt tilfelle, skjer ikke dette. Hvis vi går inn i det samme området, betyr ikke avstander eller følelser noe for oss. Jeg trenger ikke å se noen, jeg føler en persons form, hans giverønske og hvordan jeg er koblet til han i et gjensidig giverønske. Han kan være mer og jeg kan være mindre (det spiller ingen rolle), men vi er allerede på et annet nivå av forbindelse mellom oss.

Da betyr ikke avstand noe for meg, og jeg føler heller ikke om det er en mann eller kvinne, en voksen eller et barn; dette spiller ingen rolle om vi er koblet sammen på denne måten. Jeg føler de tidligere generasjoner av kabbalister som befinner seg i dette systemet, som utviklet seg selv og forblir der. Jeg har allerede en annerledes følelse, ulike briller.
Fra Novosibirsk Convention 12/7/12, Leksjon 1

 

Kommentarer / Spørsmål