Fra nå av dreier det seg kun om kjærlighet

tiltrkkSpørsmål: Hvordan kan skapningen annullere skammen overfor skaperen?

Svar: Det er de samme korreksjonene som vi utfører i BYAs virkeligheter når vi hever dem til Atzilut. Atzilut (fra den hebraiske roten som betyr «hos ham» – «Etzlo») er stedet for skaperens kjærlighet og BYAs virkeligheter er stedet der skapningene eksisterer.

Alle oppklaringer angående knusingens effekt er simpelthen kjærlighetsforklaringer. Uten knusingen ville vi ikke ha vært istand til å forstå denne kjærligheten. Det lot seg bare gjøre fordi knusingen avdekket hatet, de knuste ønskene som forhindrer oss fra å ha et godt forhold til skaperen. Vi ønsker å besvare kjærligheten hans gjensidig med «tro over fornuft.»

Forestill deg at jeg er villig til å gi alt jeg har, så lenge jeg kan uttrykke min kjærlighet som respons på din. Jeg vil ikke ha noen gi og ta avtale mellom oss. «Du er for meg og jeg for deg», men kun i gjensidig kjærlighet som er hevet over noen form for fortjeneste; det kalles perfekt paring.

Det er årsaken for spredning av virkelighetene fra toppen nedover og for vår oppstigning fra bunnen oppover. I de øvre virkelighetene finnes det faktisk ikke noe oppe og nede. «Fra toppen nedover», betyr den mekaniske forberedelsen på paring/kopling, der Masach (skjermen) og det tilbakevendende lyset deltar i Zivug de Hakàa (par-scoringen). Men fra «bunnen oppover» dreier det seg kun om kjærlighet og ikke om mengde og kvalitet på lyset, altså ikke om selve fyllet, men om avlederne fra det, hva jeg får utover alle gavene.

Det eneste arbeidet vi har er å opprette følelsen av kjærlighet for skaperen i oss. Men vi oppdager noe som fullstendig motstrider kjærligheten i ønskene våre. Vi oppdager hatet. Men det å oppdage dens motsetning er allerede en avdekkelse. Det er en stor oppnåelse.

Knusingen gjør oss istand til å forstå hva kjærlighet er. Et menneske som ikke er blitt knust, vet ikke hvordan man elsker og hater og føler faktisk ingenting. Knusingen tar oss inn i en krisetilstand; den tvinger oss til å oppklare med stor nøyaktighet ting som har med kjærlighet å gjøre. Vi måler ikke feberen, eller blodtrykket, eller vekten av lyset og størrelsen på beholderen; vi måler kun kjærligheten, som enten avhenger av visse betingelser – eller er ubetinget.

Det er resultatet av knusingen som gir oss disse store mulighetene. Da blir det veldig klart hvorfor det var nødvendig at nedturen til virkelighetene måtte være fra toppen nedover til denne virkeligheten.

Fra tredje del av den daglige kabbalaleksjonen, 17/5/13, Talmud Eser Sefirot

Kommentarer / Spørsmål