Fred ovenfor skyene

Når vi leser Zohar i denne spesielle tiden for Israel, tenker vi på korreksjoner slik at de vil forekomme på en spesiell måte, i overensstemmelse med behovene til tiden vi lever i. Det er for at de skal føre oss til perfeksjon, som vil føre til fred.

La denne skyen, denne «skystøtten», bli til gledesskyer. Forskjellen på dem er at det er ikke skyen som kommer over oss og skjuler den høyere energien fra oss, men vi skjuler den selv, med vår skjerm, med vår innskrenkning, med det tilbakevendende lyset – og hever oss på den måten over skyene.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 18/11/12, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål