Frykten for ikke å ha noen frykt

Spørsmål: Hva er den riktige spirituelle frykten?

Svar: Den riktige frykten må dukke opp hos oss hvert eneste øyeblikk og vi bør vite hvordan vi korrigerer den, det vil si å be om enda mer frykt.

La oss si at jeg ikke er så sammenkoblet med og hengiven til vennene og at jeg ønsker at dette virkelig må skremme meg. Jeg ønsker å føle forferdelig angst og frykt for det, siden jeg – når jeg ikke er sterkt nok sammenkoblet og hengiven til dem, ikke kommer til å oppnå noe!!

Jeg vet at jeg må innlemmes i dem og tape meg selv, men jeg klarer ikke å gjøre det. Hvor er frykten og angsten min for dette? Hvor er bekymringen for det – der jeg konstant tenker på at jeg mangler det, at det skader og truer selve eksistensen min? Denne permanente indre bekymringen må hele tiden okkupere meg. Jeg må frykte at jeg ikke har noen frykt.

Fra første delen av den daglige kabbalaleksjonen, 4/12/12, «Introduction to the study of the Ten Sefirot»

Kommentarer / Spørsmål