En tanke er et fysisk objekt

I nyhetene (fra Ohio State University):«Er du plaget av negative, uønskede tanker? Bare kast dem vekk.»

«Hvis du er plaget av uønskede negative tanker, prøv å bare rive dem opp og kast dem i søppelet.»

«I et nytt studie, har forskere kommet fram til at når folk skriver tankene sine ned på et papir og deretter kaster papiret, kvitter de seg også mentalt med tankene. På den andre siden, øker sannsynligheten for å bruke tankene når man vurderer noe, dersom man først skriver tankene ned på en lapp og putter den i lommen for å ta vare på den.»

«Måten du tagger tankene dine – som søppel, eller noe som er verdt å ta vare på – synes å gjøre en forskjell i hvordan du bruker disse tankene, sa Richard Petty, medforfatter av studiet og professor ved Ohio State University…

«På visse nivå, kan det høres dumt ut. Men vi fant ut at det faktisk funker – ved fysisk å kaste bort eller å ta vare på tankene dine, påvirker du måten du vil bruke disse tankene på. Å bare forestille seg disse handlingene, har ingen effekt.»

«Oppdagelsen tyder på at folk kan behandle tankene sine som fysiske, konkrete objekter, sa Petty. Det er innlysende i språket vi bruker.»

«Men hvor viktig er den fysiske handlingen av å kaste tankene vekk, eller å bevare dem i lommen? For å finne det ut, utførte forskerne et tredje eksperiment der de tok i bruk datamaskiner. 78 spanske collegestudenter skrev ned tankene sine i et databasert word-process dokument. Deretter brukte noen musen for å trekke filen til gjenvinningsboksen på pc-en, mens andre flyttet filen til en oppbevaringsdiskett.»

Akkurat som i de forutgående studiene, tok deltakerne som hadde kastet de negative tankene dem mindre i bruk – enn de som hadde tatt vare på tankene ved å overføre dem til en diskett.»

Min kommentar: Tanken er ikke bare fysisk. Den er mye mer kraftfull enn en legemlig handling. I tillegg forblir den for alltid i nettverket av spirituell forbindelse mellom oss.

Kommentarer / Spørsmål