Når vitenskap blir til pruting

Vi kan ikke snakke seriøst og vitenskapelig om noe, basert på fakta vi ikke har oppdaget. Vi prøver å studere denne verdens kompliserte virkelighet del for del og selv om vi ikke kan separere den ene fra den andre, kan vi beskrive ting og ha noe å støtte oss til.

På den ene siden vet vi ikke hva lyset og beholderen betyr, en handling og et potensial, hva tid, bevegelse og rom er i spirituell forstand – og hvordan man hever seg over dem. Her identifiserer vi ikke en gang grunnleggende elementer og er faktisk ikke istand til å diskutere disse detaljene.

Baal HaSulam sier at «filosofien har pakket seg inn i et Tallit (bønneteppe) som ikke tilhører den,» som vil si at den beskjeftiger seg med noe den ikke eier. Hvordan er det mulig å diskutere abstrakte konsepter, lyset og beholderen og en dimensjon som er over denne virkeligheten, dersom du ikke er der. Hvis du har en forestilling om det, kan du dra til Hollywood. Kanskje de vil lage en film basert på fantasien din. Det er uansatt ingen vitenskap og ikke en gang synspunkter som er antatt vitenskapelige, men ren og skjær innbilning.

Etter å ha overdrevet i abstrakte beskrivelser, har filosofene tilbakelagt dem og i dag beskjeftiger de seg ikke lengre med «jordiske» studier. De er ikke istand til å fortsette å presentere sine egne teoretiske konsepter.

Dette er enda et aspekt av krisen som viser oss menneskets begrensninger med å behandle denne virkeligheten. Hvis evolusjonen har forberedt oss til å stige til et høyere nivå – og vi ikke gjør noe med det, oppdager vi begrensningene av vår metode og krise.

Filosofi er egentlig en vitenskap som handler om livet, noe som er edelt og krever at mennesket hever seg over sin natur. En må være objektiv, en må være tilpasset naturen; en må stige over det menneskelige nivået til denne virkeligheten. En gang arbeidet filosofer i denne retningen. Plato og Aristotle, for eksempel, advarte mot å overlevere kunnskapen til de som ikke var den verdig. De forstod kunnskapens storhet og de forstod menneskelig natur – og arbeidet over den, for på en måte å være over den.

I dag finnes det ingen spor av dette. Forskere ønsker, tvert imot, å «utnytte begge verdenene,» som vil si at de er ute etter en dobbel gevinst: både vitenskapelig og finansiell. Det er kunnskapens slutt. Den er solgt.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 6/12/12, «The Wisdom of Kabbalah and Philosophy»

 

Kommentarer / Spørsmål