Hallusinasjoner: Forårsaket av medikamenter eller oppnåelse av en ny virkelighet

thumbs_laitman_571_06Spørsmål: I en ny film kom som kom ut for ikke lenge siden, der hovedpersonen, en kvinne som bruker stoff, ser ut til å kunne føle og smelte sammen med skaperverket.

Svar: Jeg ønsker ikke å snakke om det, fordi det er en helt urealistisk verden som ble skapt i en manns mørke og tåkete bevissthet under påvirkning av kjemiske stoffer som kan føre til forskjellige illusjoner og fantasier. Hvorfor skulle vi snakke om en slik tilstand hvis den er kunstig? Hva slags problemer kan vi løse med det? Hva oppnår vi på den måten? Det er unødvendig å forestille seg at ved bruk av stoff går vi inn i en annen virkelighet. Det er en total misstolkning.

Å utgi narkotika i filmer eller bøker hjelper veldig de som sprer det. Dette er grunnen til at det lages slike filmer og lover som legaliserer narkotika.

Vi må nå sannheten i vårt virkelige liv. Tross alt har naturen sitt eget mål og sin egen måte å oppnå det på. Men hvis vi går denne veien bevisst eller under påvirkning av motgang, enten vi ser målet langt unna eller livet går i vranglås, får motstand og så fortsetter hovedveien mot målet – bare dette er problemet med vår utvikling.

Spørsmål: Betyr dette at en person ikke bekymrer seg om annet en glede og lidelser? Kan han ikke tenke på noe annet?

Svar: Selvfølgelig, vi er absolutte dyr, fordi egoet styrer oss. Vår natur er et begjær til å nyte, og hvis vi tror at vi blir kontrollert av positive impulser, har vi skammelig feil, forbi disse impulser er også en del av begjæret til å motta og nyte.

Spørsmål: Hva kan vi gjøre for å befri oss fra det?

Svar: Vi må helt enkelt lære å ordne det på rett måte, så vil alle våre problemer forsvinne.

Vi ser på verden, på oss selv og på livet på en rasjonell måte. Vi vil forstå vår natur, og hvordan kan vi ved å bruke den og kontrollere vårt ego på rett måte, ta oss til følelsen av en evig, hel, og ubegrenset tilstand. Vi kan motta en informasjon om våre følelser og om harmoni som ingen stoffavhengig kan drømme om. Det er mulig.
[165584]
Fra KabTV’s “Conversations with Michael Laitman” 8/10/14

Kommentarer / Spørsmål