Rothschild oppgir at investorer har støtt på den farligste geopolitiske situasjonen.

thumbs_Laitman_718_06I nyhetene (RIT Capital Partners): “Lord Jacob Rothschild henvendte seg til sine investorer og informerte dem at verden befinner seg i den farligste geopolitiske situasjonen siden andre verdenskrig.

“Hans årlige rapport annonserer at målet til investorer på nåværende tidspunkt ikke lenger er kortsiktig fortjeneste, nå handler det om å bevare den eksisterende kapital. Rothschild, den ærefulle presidenten ved Institutt for Jødisk Forsking, skrev: Dagens geopolitiske situasjon er kanskje farligere en noe vi noengang har sett og støtt på siden andre verdenskrig.”

“Rothschilds forretningspartner er Warren Buffett og Henry Kissinger. Det er antatt at Rothschild-familien er den eneste klanen i menneskehetens historie som har eiendeler som består av billioner av dollar.»

Min kommentar: Ingen kjenner årsaken til hva som skjer, bortsett fra kabbalister, men ingen lytter til dem. Foran oss er det mye lidelse for alle, uten unntak. Ved å gjøre så mye vi kan, kan vi gjøre lidelsene enklere gjennom å spre metoden om sammenkoblinger og forenlighet til hele menneskeheten, gjennom påvirkningen av det Øvre Lys.

Kommentarer / Spørsmål