Hassadims lys innenfor gruppen

Spørsmål: Hva er Hassadims lys innenfor gruppen?

Svar: Hassadims lys innenfor gruppen er når alle er innlemmet i de andre og ikke ber om annet for sin egen del enn å være innlemmet i dem; å glemme seg selv, å trè ut fra seg selv og å synke inn i dem. 

Fra den virtuelle leksjonen, 24/2/13

Kommentarer / Spørsmål