Hvordan formes det skjulte?

Spørsmål: Hva er substansen til det skjulte?

Svar: Det skjulte ble til av våre korrupte følelser og sinn. Det er som om jeg forsøker å forstå noe og ikke klarer det. Jeg strever, «stanger med hodet», prøver å tilnærme meg fra flere retninger uten å forstå det. Jeg finner ulike punkter å holde meg til, men klarer ikke å trenge inn i det for å finne logikken. Årsaken er mangel på forbindelse, som betyr mangel på persepsjonsbeholdere.

Det er som et puslespill som må settes sammen slik at hver bulk vil passe perfekt inn i den tilpassede fordypningen. Her gjelder samme regelen. Jeg mangler den riktige fordypningen i mangelen min som får den biten av puslespillet til å trenge inn i meg og forbinde seg med meg. Da vil jeg forstå, realisere og føle – og bildet vil plutselig bli klart for meg.

Jeg husker at jeg, da jeg studerte hos Rabash, kom og klagde bittert over at det skjulte varer så lenge. Men det skjulte stammer fra mangel på likhet, fra mangel på forenlighet mellom de indre kvalifikasjonene og manglene i deg og verden som må trenge inn hos deg. Mangelen din kan foreløpig ikke oppfatte denne formen, så hva kan vi gjøre? Du er som et barn som med makt prøver å putte en terning inn i et rundt hull. Ungen forstår ikke at det er umulig og fortsetter med å presse terningen mens han gråter.

Vi skjønner heller ikke behovet for forenlighet her og at det oppnås ved observasjon og innsats. Det er vanskelig og vi skjønner hvorfor et barn ikke utstår en slik situasjon. Det er det samme som skjer med oss og årsaken er alltid uforenlighet, mangel på likhet. Hele og fullstendige bilder kommer ovenfra, men vi må bli forenlige med dem.

Så hver begivenhet i livet ditt, alle situasjoner som ikke oppfattes som helt perfekte, som skaperens speilbilde, indikerer en mangel på persepsjonsbeholdere, uforenligheten din med den øvre.

Først av alt skal du være takknemlig for denne følelsen av mangel; det er allerede en realisering. Du må ikke roe ned og fortie denne følelsen, men heller bearbeide den hensiktsmessig. Gled deg over at ondskapen kommer fram og begynn å korrigere den.

Fra tredje del av den daglige kabbalaleksjonen, 25/2/13, The Study of The Ten Sefirot

Kommentarer / Spørsmål