Hjertet der vi alle smelter sammen

Fra læren om kabbala vet vi at det eneste som kan forandre noe, er det korrigerende lyset. Det er det som understøtter våre liv, gir levevilkår til alt og utfører alle endringene. I overensstemmelse med lysets egenskaper er ønsket og hele skapelsesveien fra begynnelse til slutt innprentet i lysets natur: hvordan man endrer materiet, ønsket om å motta, slik at det oppnår likhet i form med selve lyset.

Vi legger materiet i skaperens (lysets) hender og vi kan vekke og forsterke hans påvirkning på oss. Ved å gjøre det, fremskynder vi utviklingen vår. Når vi selv fremskynder utviklingen vår, ved å ønske den og ved å avdekke dette ønsket mer, påvirker lyset hendelsesforløpet mer og utfører en mer meningsfull handling i det. Da føler vi framgangen som noe godt og ønskelig. For vår del bidrar vi da til det som kalles «å påskynde tiden» (Achishena)  til utviklingsforløpet som foregår «i sin egen tid (hastighet)» (Beito), ved at vi lenges mot det stedet og den formen som lyset ønsker å bringe oss til.

Hvordan vet vi dette? Det er takket være at vi forsøker å se oss selv som knyttet sammen, som èn mann med ett hjerte, slik at alle våre ønsker smeltes sammen til ett. I den utstrekningen vi prøver å vekke våre hjerter til samhold og å utføre handlinger så de kan knyttes sammen til ett hjerte, uten noen forskjell mellom dem, i den utstrekningen vekker vi lyset som vil påvirke dette samholdet, til vårt arbeid for samhold, med større styrke enn det gjør i det vanlige utviklingsførløpet som kalles «i sin egen tid». På den måten påskynder vi tiden (hastigheten).

For å vekke lysets påvirkning på ønsket, må vi selv forestille oss at vi prøver å knytte hjertene sammen og etablere lysets form, den gjensidige giveregenskapen. Vi må forestille oss dette i så stor grad at hver og en av oss taper sin egen eksistensfølelse og alle sammen oppnår en ènhet som inkluderer alle i seg; gruppen, sjelen, dannet av de individuelle hjertene. Da vil lyset skjenke (påvirke) oss og fullføre handlingen.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 14/11/11, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål