Hollywood kan ikke en gang drømme om dette

Torah, 2. Mosebok, «BeShalach«, 17:14 – 17:16: Og Herren sa til Moses: Skriv dette i en bok, så dere vil huske det og prent det inn i Josvas ører! For jeg vil totalutslette minnet om Amalek over hele jorden. Så bygget Moses et alter og kalte det: Herren er mitt banner. Og han sa: En hånd er utstrakt fra Den Eviges Trone og Herren skal stride mot Amalek fra slekt til slekt.

Et menneske kan generelt ikke overvinne Amaleks egenskaper. Man må skape en situasjon der man plasserer seg selv mellom skaperen og Amalek og virkelig ønske at skaperen utsletter Amaleks egenskaper i en.

Vi trenger Amalek. Uten det, kan vi ikke ha forbindelse med skaperen. Egoismen (Farao, osv) skubber oss med andre ord, med hensikt, mot skaperen. Uten dette presset vil vi ikke føle at vi har noe behov for ham.

Til syvende og sist blir korreksjonene utført takket være Amalek. Men siden han manifesteres i ulike former, får de forskjellige navn.

Kommentar: Det er interessant. Når vi leser i Torah, skjønner vi at alle filmscenarioer er utrolig trivielle sammenlignet med den. De nærmer seg ikke de fantastiske høydepunktene i den.

Svar: Det er utvilsomt sant, fordi Torah beskriver den indre virkeligheten. Den skildrer totalt forskjellige bilder av interne forbindelser blant alt som finnes. Vi gjenkjenner systemet som forbinder oss, ser egenskapene og energien i Universet og blir bevisste på alt som eksisterer og skjer mellom oss. Dette er uten tvil fantastisk action! Et menneske stiger til et nivå der kroppen ikke lengre eksisterer og det er bare ham inni disse enorme kreftene.

Fra KabTV`S «The Mysteries of The Eternal Book«, 11/2/13

 

 

Kommentarer / Spørsmål