Hva har Amerika valgt?

Enhver handling i vår verden kan realiseres på ikke mer enn to måter, og som en regel, ikke mindre. Rabash forklarer dette i artikkelen “A Short Path and a Long Path” (Shlavey HaSulam “Rungs of the Ladder” 1985/86, Artikkel 26).

Før valget i USA sa jeg at i henhold til alle tegn fra de to kandidatene kunne Mitt Romney presse verden til korrigering via en kortere og mer gunstig vei. Min mening har ikke endret seg i dag.

Jeg forklarte at saken ikke handler om den politiske støtten til Israel. Kun utifra samtalene om bevaring av en sterk stat i Israel, gjør at  Romney ville ha tillatt oss å utføre korrigering av verden herfra som ikke er mulig fra Amerika eller noe annet sted. Romney, ifølge hans handlinger, støtter utvilsomt denne prosessen.

På den andre siden, har Obama andre planer. Jeg har ikke tenkt til å gå inn i politikken og diskutere den, men vi har til gode å føle disse resultatene i Israel. Amerikanerne vil også føle dem fordi de går mot programmet til Skapelsen. De vil oppleve sterke slag som såvidt har begynnt. Dette er den andre veien.

Etter mitt syn er dette veldig naturlig. Helt til vi når enden av korrigeringene, vil vi oppleve hver gang vi prøver å gjøre noe positivt, enda mer alvorlige tilfeller av egosime. Det sies i Torah ”Kom til Farao, for jeg har herdet hans hjerte” Etter hver landeplage og handling fra Skaperen, klagde Moses og jødene at de ønsket å unslippe, å komme seg ut av disse forholdene.

Hva gjorde så Skaperen? Han fortsatte til neste handling, feks. han lot dem være uten halm til å lage murstein osv.. Dette er et naturlig  hendelsesforløp og det kan gjenta seg et par ganger, da vi enda ikke har realisert det onde nok til å flykte fra Egypt og å overvinne alle de som må komme ut med oss. Vi står tross alt i dag på terskelen til fullstendig forløsning av verden, ikke bare det Israelske folk.

Så det var naturlig for Obama å lykkes. For vår del måtte vi støtte Romney, og nå fortsette å  be om at dagens tilnærming avdekker så mange feil som mulig.

Jeg har allerede forklart at Obamas hensikt er å ikke støtte Israel. Kanskje han har rett fra alle synsvinkler. Kanskje han er istand til å bringe argumenter med gyldighet vi kan akseptere. Men jeg snakker fra et synspunkt om å korrigere verden. Obama vet ikke så mye om dette, men likevel for å korrigere verden, må Israels folk leve i sitt land, vokse til å bli det virkelige folket som de var før ødeleggelsen av tempelet. De må nå dette nivået for å korrigere verden som Baal HaSulam skriver på slutten av “Preface to The Book of Zohar.”

Så de neste verdensbegivenhetene og programmet til skapelsen samsvarer ikke med Obamas plan. Det er derfor jeg er imot at han skal ta beslutninger. I virkeligheten avgjør Skaperen alt og hjertene til herskerene er i Hans hender; men beslutningene som vil komme igjennom Obama vil bli som gjennom den””onde engelen”, og ikke gjennom den”gode engelen.”

I Romneys tilfellet var det motsatt. En enkel ting er motsatt her: Han vil at det Israelske folk skal leve i sitt eget land. Det spiller ingen rolle hva som motivere ham. Det viktigste er at det hjelper korrigeringen.

Jeg gjentar: Det er naturlig at Romney ikke ble valgt. Vi har tross alt ikke startet selve korreksjonen. Vi avdekker fortsatt det onde. Vi trenger absolutt en sterk ”katalysator” for å avdekke det onde, og nå vil vi få det.

Spørsmål: Var ikke vinneren i dette valget forutbestemt av Skaperen?

Svar: Jeg bryr meg ikke om det. Selv om jeg ble informert på forhånd, må jeg velge veien til korreksjon som synes kortere for meg. Jeg leker ikke ikke med hemmelig kunnskap, men utfører et spill med meg selv: Hva velger jeg? Mitt valg er totalt uavhengig av min politiske støtte til Israel, av farge, evangeliske, mormoner etc.. Det eneste kriteriet er at med Mitt Romney ville vi ha funnet oss selv nærmere korreksjon, enhet og spredning av vitenskapen Kabbalah fra landet Israel. Det er alt. Romney støtter det mer en Obama og ville dermed tillatt oss å  utføre korrigeringen. Det finnes ingen andre beregninger. Jeg bryr meg ikke om deres politikk eller image, jeg snakker kun om den interne hensikten til hver av dem.

Spørsmål: Nå som Obama er valgt, det vil si den langen veien, hva kan verden forvente?

Svar: Vi har først og fremst snakket om at verden går inn i dårligere tider. Men vi ønsker ikke å skremme folk, tvert imot er vårt mål å vekke og motivere dem til handling. Vi har snakket om kriseårene før de offisiellt begynnte, men verden var ikke klar til å høre det. For to år siden da alle snakket om at problemene var bak oss, sa vi at krisen ikke var over. I dag tror de det vil vare i ytterlige to, fem eller ti år. Det tar tid for at alt dette tullet skal forsvinne fra de ”kloke menn.”

Det vil være en stor forvirring over hele verden, i USA, Europa, Kina og Israel. Det er ikke bare en kamp mellom kapitalismen og sosialismen: verden akselererer mot en tøff, rask og vanskelig utvikling.

For jødene er det ingenting du kan gjøre, de lærer alltid av harde slag. Svake slag fungerer ikke for dem.

Jeg håper at amerikanske jøder til slutt vil føle nødvendigheten å være tilknyttet korreksjonen. I dag føler de seg først og fremst som amerikanere, deretter jøder, og til slutt føler de muligens en tilknytning til Israel. Dette er ikke bra, og ikke av noe nasjonalt hensyn, men i form av korreksjon av verden og kun det. Dermed vil de oppleve slag, for hva annet er det? For å komme ut av eksil må man kunne se alle dens former, som er motsatt befrielsen.

Du kan gå den andre veien gjennom oppmerksomhet, gjennom undervisning, for å forstå hva som skjer. Men de vil ikke høre dette, så de vil møte problemer… som hele verden vil.

Vi håper vi vil være i stand til å formilde og akselerere prosessen. Vi er tross alt ikke fornøyde med situasjonen. Vi må forstå at til syvende og sist er det opp til oss. Vi må spille vårt kort riktig, fordi vi har metoden og fordi arbeidet er betrodd til oss. Uansett hvor mye vi tenker Romeny og Obama, jøder, amerikanere og hele verden, så må vi først sjekke at vi gjør alt som er mulig å gjøre.

Vi trenger å formidle et veldig enkelt og optimistisk budskap til folket i Israel: Hvis Israel forenes vil hun bli et bindeledd mellom denne verden og den åndelige verden. Ingenting annet er nødvendig.

Et forstørrelsesglass kan fokusere solstråler for å starte en brann. Så det Israelske folket burde bli til et slikt fokus punkt, slik at det øvre lyset passerer gjennom dem og ”tenner” verden. Ingen vil gjøre dette, hverken Obama eller Romney.

Verden er som en uformelig masse, og Israel må befinne seg i midten, mellom den og Skaperen. Med andre ord må Israel inkludere begge faktorer- Skaperen og verden- å bringe dem sammen, koble dem sammen og ta vare på alle. Israel korrigerer seg selv,  tiltrekker og motiverer hele verden til å bringe glede til Skaperen, slik at han Han avdekkes i virkligheten. Baal HaSulam skriver om dette i artikkelen: “The Arvut (Mutual Guarantee),” Skaperen ønsker å bringe glede til hele verden, og det er vårt mål.

Dette er hva vi må innse. Så først av alt må vi fokusere på vårt indre arbeid og vie 99% av oppmerksomheten dit, og la det være igjen en prosent til spredning.

Jeg er veldig optimistisk, vi vil lykkes. Ting blir mer tydelige og fremtredende. Det samme med analysen og alt dette er for det bedre.

Fra den 4de delen av den  Daily Kabbalah Lesson 11/9/12, Shamati #115

 

Kommentarer / Spørsmål