Hva må til for at medisinen skal virke?

Spørsmål: Når jeg tar medisinen min, trenger jeg ikke ha en spesiell intensjon bak dette. Om kabbalastudiene skal være som medisin for vår egoisme, hvorfor må jeg ta hensyn til så mange ulike betingelser i studiet for at det skal ha en virkning?

Svar: Når du tar vanlig medisin er det også mange restriksjoner og betingelser du må ta hensyn til, slik som å ta den før du spiser eller med et glass vann, om morgenen eller om ettermiddagen og lignende.

Medisin er ikke bare de pillene du svelger. Totalsummen av omkringliggende forhold er også en del av medisinen. Medisinen virker ikke om du ikke forstår disse sammenhengene.

Når du tar medisinen, påvirker den kroppen din i den hensikt å gjøre den frisk og å for restituere hele prosessen der alle systemene må ha den riktige kontakten med hverandre. Vi korrigerer sjelen vår på samme måte. Vi må gi den medisin, det vil si lyset som endrer og gjør oss lykkelige gjennom å vise oss den riktige, gode måten å leve sammen på. ”God helse” for sjelen betyr at den er fullt og helt knyttet sammen med de andre sjelene. Gjennom deres samhold, som én helhet, blir de lik skaperen

Det fungerer på samme måte som i en kropp der sykdom betyr at en av kroppens systemer mister den riktige måten å samarbeide med alle de andre på. Friskmelding skjer når den rette kontakten er på plass igjen.

På samme måte går sjelene våre tilbake til det å være sammen igjen. Akkurat som du må ta hensyn til visse forhold når du tar kjemiske medikamenter, fungerer kabbala på samme måte. Du trenger de riktige bøkene, gruppen og læreren, og alle de andre forholdene (dine intensjoner) som kabbalistene beskriver i sine bøker. Ellers vil ikke medisinen som skal kurere sjelen virke.

Fra del fire av Morgenleksjonen 05/07/10, Introduksjon til boken Panim Meirot uMasbirot

Kommentarer / Spørsmål