Nivåene i spirituelt arbeid

Den enkeltes arbeidsinnsats må være så distansert fra kroppen som overhodet mulig. Vi kan skille mellom ulike nivåer i arbeidet:

  • Først streber mennesket kun etter nytelse, uten å skille mellom nytelse i denne virkeligheten eller i den kommende virkeligheten.
  • Utover det å tenke på nytelse i seg selv, begynner man deretter å tenke på ”hvem man har med å gjøre”, det vil si hvem denne nytelsen er avhengig av. Man begynner deretter å knytte nytelsen til kilden for nytelsen, selve giveren, og man utvikler et forhold til giveren siden nytelsen er avhengig av han.
  • På det neste nivået begynner en person å respektere giveren på grunn av at han gir, og fordi hans kvalitet er å være givende, i stedet for av den gleden han mottar fra han.

Det er da han oppnår et indre skille: På den ene siden føler han at nytelse er viktig, men på den andre siden prøver han å bli lik giveren. Er nytelsen viktig fordi den gir han energi i arbeidet, eller fordi den gir nytelse i seg selv? Hvor får han egentlig denne energien fra og hva er hans mål: nytelse eller samhold med giveren?

På den andre siden oppnår han gradvis en tilstand der han kun tenker på likhet i form mellom han selv og skaperen. Det er likevel ikke fullt så enkelt. Likhet i form er ikke det samme som å ønske å gi nytelse til giveren. Streben etter å oppnå likhet i form inneholder ikke desto mindre en vurdering av en selv. Selv om jeg ønsker å gi, glede noen andre og å elske, så er dette fremdeles noe jeg ønsker; jeg er til stede i denne vurderingen.

Gjelder ikke det samme når man gir glede? Vil det ikke være jeg som gir det? Kanskje det er noen andre som gjør det bedre enn meg? Hvor god innsats klarer jeg egentlig gjøre, uten å få noe tilbake?

Vi ser at arbeidet inneholder mange nivåer. Det omfatter fire hele virkeligheter der en person revurderer hele sin motivasjon og sine prinsipper. I hvilken grad er han villig til å gjøre anstrengelser, og hva forventes i retur? Hva gir han nytelse, og hva er hans holdning til giveren? Det er dette som forårsaker at han endrer sin tilstand, og hjelper han til å stige fra en virkelighet til den neste.

Fra første del av Morgenleksjonen 05/07/10, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål