Hvem er avhengig av hvem?

Spørsmål: På hvilken måte presser verdens nasjoner Israel seg til å forène seg?

Svar: Så snart Israel begynner å avansere ved å korrigere seg selv, begynner lyset øyeblikkelig – på grunn av deres innlemmelse i alle de andre, gjennom disse kanalene – også å flyte til verdens nasjoner. Da føler alle nasjonene deres tilnærming til lyset og til kilden. Og ifølge vesenet av sitt indre ønske, beroliger det dem.

Vi er nødt til å forstå at disse ønskene på det fjerde nivået befinner seg i en tilstand av hjelpeløshet, for de har bare et behov for å fylles med lyset , uten noen forbindelse med det og uten evnen til å tiltrekke seg lyset som endrer.

Denne avhengigheten verdens nasjoner har til Israel, føles instinktivt mer og mer i verden, avhengig av hvordan Israel realiserer sin korreksjon. Dette temaet kommer til å bli mer brennbart. Iløpet av de neste få årene, vil menneskehetens følsomhet overfor Israels opptreden bli tydelig.

Forsøk på å bli som alle andre og formodentlig være til gagn for menneskeheten i den materialistiske virkeligheten, gjennom ulike oppfinnelser og oppdagelser, vil ikke hjelpe Israel. Det er ikke dette som forventes av dem. Verden forventer ubevisst av Israel at de forbinder seg til skapelsens kilde – og bytter det ikke for andre ting.

Derfor kommer slike kalkulasjoner instinktivt til å oppstå og konflikten mellom oss og våre angivelige venner, som USA og andre, vil tilta. Dette er uunngåelig, for akkurat disse tilstandene vil vise oss vår ukorrigerte forfatning. Vi er nødt til å skjønne at det ikke kommer an på dem i det hele tatt, men kun på oss, hvordan vi vil utføre vårt oppdrag og følge den spirituelle retningen. Slik definerer vi på raskest og mest direkte vis, verdens nasjoners holdning overfor Israel.

Derfor, dersom forholdet vårt med amerikanerne forverres, er det kun forårsaket av våre handlinger. Hvis vi ser at forholdet forverres dag for dag, er vi nødt til å innse at vi raskest mulig må korrigere oss selv. Verden er med hensikt bygget opp slik at Israel er avhengig av alle, fordi alle i virkeligheten er internt avhengige av Israel.

Hvis Israel gjør det som trengs – intern korreksjon – kommer verden til å la dem være i fred. Men om vi ikke oppfyller vår forpliktelse og fortsetter å engasjere oss med andres arbeid, da kommer alle til å presse oss; skaperen ovenfra – og verden nedenfra.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 9/9/12, Shamati  #46

Kommentarer / Spørsmål