Hvert eneste stearinlys forsterker flammens lys

hjertet Degel Machane Efraim, «BeShalach» (skrevet for mer enn tohundre år tilbake av Rabbi Moshe Haim Efraim fra Sudilkov, av eleven og barnebarnet til Baal Shem Tov).

Guds tjener må være innlemmet i alle skapninger og må derfor tilkoble seg med alle sjeler og innlemmes i dem og de må innlemmes i ham. Så du bør tillate deg selv bare det som er nødvendig for tilkoblingen av Shechina (guddommelighet).

For å lykkes i det, må det finnes en mengde mennesker som er tilkoblet, slik det står skrevet: «De rettferdiges tilkobling er god for dem og godt for verden.» For lyset fra Shechina vil avdekkes mer og mer hvis det finnes et mangfold mennesker som tjener skaperen.

Ifølge de vise, «de rettferdige er det samme for Shechina (guddommelighet) som et stearinlys er for flammen,» så flammens lys vil vokse i forhold til mengden av stearinlys, siden den er Shechina (guddommelighet).

Korreksjonen er faktisk å ha flere og flere mennesker som bare har lært litt og som blir med i den store sammenhengen som kalles den hellige guddommeligheten, hvor skaperen kan avdekke seg for skapningene. Derfor blir det sagt: «Kongens ære er i folkemengden,» og en kraft som er sterk i kvantitet skal vise seg, på samme måte som i tidligere generasjoner en kraft sterk i kvalitet viste seg og ble drevet av store kabbalister.

De befant seg på et høyt spirituelt nivå, men de var noen få som da måtte tiltrekke og formidle det endrende lyset ovenfra  og ned til vår generasjon. Vi får det via dem, men korreksjonsmåten i vår tid er helt annerledes. Hvis vi skal ha håp om å nå fram til iallefall begynnelsen av korreksjonen, er vi nødt til å tilkoble alle stearinlysene og på den måten komme til lyset som kan lyse opp i beholderne våre.

(130318)

Fra den daglige kabbalaleksjonen, 19/3/14, En samtale om betydningen av disseminasjon.

Kommentarer / Spørsmål